kaar
WaveCom

Kuidas valida teenusepakkujat serverite majutamiseks - I osa

Kui olete endale soetanud serverid, aga ei oma kaasaegsetele nõuetele vastavat serveriruumi, tuleb seadmed majutada mõne teenusepakkuja andmekeskusesse. Kuidas aga valida just see õige koostööpartner ja ka teenus paljude hulgast? Just sellele küsimuse aitame selle postituse abiga vastuse leida. 

Kuna tervikuna on tegemist väga mahuka teemaga, oleme selleteemalised postitused jaganud kolme ossa. Käesolev postitus on esimene kogu seeriast, milles käsitleme erinevaid ohtusid ja riske, millega tuleb teenusepakkuja otsingutel kindlasti arvestada. Teises ja kolmandas osas lahkame juba detailselt elektrivarustuse ja võrguga seotud teemasid. 

Andmekeskuse vastavus nõuetele - sertifikaadid

Erinevaid variante vaagides, tuleb kindlasti välja selgitada, kus ja mis tingimustel teenust pakutakse. Paljud IT ettevõtted pakuvad serverimajutuse teenust, omamata seejuures nõuetekohast andmekeskust. Kui klientide seadmeid just harjakapis ei hoita, peaks veenduma, millise välise partneri andmekeskust kasutatakse. Kõige mõistlikum on valiku tegemisel keskenduda olulistele kriteeriumitele nagu ettevõtte taust ja andmekeskuse tase, käideldavus ning sertifitseeritus. 

Siinkohal tasuks veenduda, kas andmekeskused ja osutatavad teenused on korrektselt sertifitseeritud. Harvad pole juhud, kus ettevõttele on erinevad ISO sertifikaadid väljastatud, aga osa teenustest või protsessidest on sertifikaadi skoobist välja jäänud. Selline nõrk lüli ahelas võib ühel hetkel valusalt kätte maksta.  

WaveComi andmekeskuse käitlemisel rakendame ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi. Samuti on meie andmekeskus ja teenused ning protsessid hinnatud vastavaks ISO 27001:2013 infoturbe ja käideldavuse standardile. 

Edasi tuleb veenduda, kuidas on tagatud järgmised punktid 

  • Turvalisus ja ligipääsud 
  • Katkematu elektritoide ja serveritele sobiva töötemperatuuri tagamine 
  • Piisav ja kvaliteetne võrguühendus 

Suurim oht – inimfaktor 

Siinkohal oleks paslik ära märkida, et kõige suuremat ohtu teie andmetele kujutavad inimlikud vead. 95% protsenti maailma küberjulgeoleku intsidentidest on põhjustatud inimlikust eksimusest. Kogu maailma küberturvalisusest on vähe kasu, kui autoriseerimata isik pääseb füüsiliselt teie serveri lähedusse või piisava koolituse ja kogemusteta töötaja langeb häkkerite tegevuse ohvriks.  

Erinevalt paljudest konkurentidest paigaldavad jagatud kappidesse seadmed ainult meie spetsialistid, kes läbivad regulaarselt küberturbe koolitusi. Nii on turvalisus maksimaalselt tagatud. Ühtlasi välistame olukorra, kus 20 klienti käivad sama kapi kallal. Volitamata isik, kes pääseb ligi teise kliendi seadmetele, võib ka tahtmatult vigastada teise kliendi teenuste toimimiseks olulist võrgukaablit vms. Samas on vajadusel võimalik meie esindaja saatel serveri juures töid läbi viia. Tervet seadmekappi rentivad kliendid saavad peale taustakontrolli ligipääsu, aga ainult oma kapile.  

Serverikeskuse tehnoloogia ja kvaliteet 

Teenuspakkuja valikul tuleks suurt tähelepanu pöörata serverikeskuse tehnoloogiale ja kvaliteedile. Katkematu toide, side ja jahutus ei taga paraku veel töökindlust. Piisab ainult sellest, et üks neist alt veab ja kasutaja jaoks on teenus rivist väljas. Kõik eelpoolmainitud süsteemid peavad olema vähemalt ühe või veel parem kahekordselt dubleeritud.  Hea oleks veenduda tehnoloogia kvaliteedis ja milliseid brande on kasutatud. Näiteks WaveCom-i andmekeskus põhineb 99% Schneider Electric toodetel. 

Samuti peavad olema läbi mõelnud ja testinud erinevad mustad stsenaariumid. Näiteks võib hooletu kopajuht läbi kaevata sidekaabli, pool Tallinnast võib mõne rikke tõttu mattuda pimedusse ning mõni kurjade kavatsustega tegelane võib püüda jõu või kavala nõuga serveriteni pääseda. Paljud vanemad serveriruumid võib põlvili võtta ka selline aina tihedam külaline nagu kuumalaine. 

WaveComi serverikeskus on N+2 liiasusega ja selle rajamisel lähtusime TIER 3 ja 4 standarditest. N+2 liiasus tähendab, et kõikidele vajalikele sõlmedele nagu elekter, kliima ja optika on lisatud kaks liiast komponenti. See tähendab, et isegi kahe seadme rikke puhul toimivad teenused tõrgeteta edasi. 

Meie FBI sertifitseeringuga ligipääsusüsteemil on mitmeastemline sõrmejälje-, näpuveenivõrgustiku- kui ka näotuvastuse funktsionaalsus. Erinevate andurite abil jälgime, et majas olijad liiguks ainult neile lubatud perimeetris. Seadmekapid on varustatud biomeetriliste turvalukkude ja erinevate seireanduritega. Kõik andmekeskuses toimuvad tegevused ja protsessid on logitud. 

Jätkusuutlikkus 

Tänapäeva maailmas ei saa kuidagi mööda vaadata sellistest tähtsatest teemadest nagu vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus. Üha rohkemate klientide jaoks on oluline, et nende teenused oleks majutatud ESG põhimõtteid järgiva teenusepakkuja juurde.  

Meie põhieesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikke IT-lahendusi, järgides sealjuures kõiki kehtivaid regulatsioone ning parimaid praktikaid. Oma energiakulude optimeerimiseks kasutame tsentraliseeritud infrastruktuuri haldust, mis võimaldab ressursse efektiivsemalt juhtida ja vajaduspõhiselt tarbida. Erilist tähelepanu oleme pööranud roheenergia kasutamisele: kõik meie andmekeskused töötavad eranditult roheenergial, varugeneraatorid kasutavad biodiislit ning jahutussüsteemid on seadistatud energia säästmise eesmärgil, kasutades vabajahutuse tehnoloogiat. 

Meie jätkusuutlikkuse strateegia hõlmab ka keskkonnasõbralike partneritega koostööd, kelle tooted ja teenused vastavad kõrgeimatele keskkonnastandarditele. Aastaks 2024 oleme seadnud selged eesmärgid: alustame ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardi juurutamist ja viime läbi keskkonnaspetsialisti koolitusi. Lisaks hakkame kasutama andmekeskusest eralduvat soojust ärihoone kütmiseks, mis on veel üks samm meie ökoloogilise jalajälje vähendamise suunas. 

Kas vajate ikka tervet seadmekappi, või piisab vähemast? 

Kindlasti peaksite endale selgeks tegema majutada soovitud serveripargi ühikuid - kas vajate tervet serverikappi või piisaks hoopis poolest kapist? Osad teenusepakkujad on nõus majutama ka üksikuid servereid.  

WaveComis võite valida endale kas terve või pooliku seadmekapi. Lisaks on võimalus majutada servereid ka ühekaupa. Nii tagame paindlikkuse ja mõistlikkuse ka väiksematele klientidele. 

Kokkuvõtteks 

Serverite majutamisel teenusepakkuja juures ning õige teenuse valikul on seega ohtrasti väljakutseid, kus parima valiku tegemisel tasub kindlasti juhinduda sellest, milline on teenusepakkuja serverikeskuse tehnoloogia ja kvaliteet; kas on tagatud piisav liiasus andmekeskuse komponentides ja kas andmekeskus on piisaval tasemel sertifitseeritud e. vajalike sertifikaatide olemasolu? N+2 liiasust ja sertifikaate peaks küsima kõikide teenusepakkujatega suheldes. Ainult nii saab olla kindel, et teenus on kindlasti ka kvaliteetne ja jätkusuutlik. 

Samuti on oluline tähele panna, kuidas toimub elektri tarbimise hinnastamine ja millised on andmekeskuse ühenduskiirused ning sellega kaasnevad olulised/kriitilised lisateenused, tagamaks teie majutatavate serverite ja nende peal pakutavate teenuse turvalisust ja kvaliteeti.  

Pahatihti ei saada aga erinevatest elektrit, võrku ja muid komponente iseloomustavatest terminitest lõpuni aru. Osad tähtsad erinevused ei pruugi aga esimese hooga üldse meeldegi tulla. Nii tekib olukord, kus võrreldakse õunu apelsinidega. Tulemuseks võib olla vähem turvaline, oluliselt kallim ning ebastabiilsem lahendus kui algselt planeeriti. Sellest kõigest lähemalt aga meie blogi II-s ja III-s osas.  

Olemasoleva ökosüsteemi kaardistamisel ja parima serveripargi majutuslahenduse valikul oleme WaveComi professionaalse meeskonnaga teile igati abiks. Omame aastast 2011 professionaalset kogemust serverikeskuste alal (sh nende projekteerimisel ja konsulteerimisel) ja klientide lahenduste majutamisel. 

Sisukord

I osa - Sissejuhatus
II osa - Elekter
III osa - Võrguühendused

Tekkis huvi?

Klientide arvamused

Žiga Podgrajšek

Ridango

Wavecom on olnud erakordne partner, pakkudes IT infrastruktuuri teenuseid, mis ei ole mitte ainult usaldusväärsed, vaid ka innovaatilised. Nende teadmised VMware VCloudi lahendustest on aidanud tagada turvalisi ja tõhusaid majutus- ja haldusteenuseid. 

Meie edule on oluliselt kaasa aidanud Wavecomi ennetav lähenemine teabele ja nõuannetele ning nende pühendumine teenindustasemetele. Oleme tänulikud nende jätkuva toetuse ja koostöö eest.

Žiga Podgrajšek - O&M Juht
 

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Žiga Podgrajšek

Ridango

Wavecom on olnud erakordne partner, pakkudes IT infrastruktuuri teenuseid, mis ei ole mitte ainult usaldusväärsed, vaid ka innovaatilised. Nende teadmised VMware VCloudi lahendustest on aidanud tagada turvalisi ja tõhusaid majutus- ja haldusteenuseid. 

Meie edule on oluliselt kaasa aidanud Wavecomi ennetav lähenemine teabele ja nõuannetele ning nende pühendumine teenindustasemetele. Oleme tänulikud nende jätkuva toetuse ja koostöö eest.

Žiga Podgrajšek - O&M Juht
 

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Žiga Podgrajšek

Ridango

Wavecom on olnud erakordne partner, pakkudes IT infrastruktuuri teenuseid, mis ei ole mitte ainult usaldusväärsed, vaid ka innovaatilised. Nende teadmised VMware VCloudi lahendustest on aidanud tagada turvalisi ja tõhusaid majutus- ja haldusteenuseid. 

Meie edule on oluliselt kaasa aidanud Wavecomi ennetav lähenemine teabele ja nõuannetele ning nende pühendumine teenindustasemetele. Oleme tänulikud nende jätkuva toetuse ja koostöö eest.

Žiga Podgrajšek - O&M Juht
 

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar