Environmental, Social and Governance

ESG põhimõtted

WaveCom on pühendunud äritegevuse läbiviimisel vastutustundlikul, eetilisel ja jätkusuutlikul viisil pakkudes keskkonnasõbralikke IT-lahendusi järgides regulatsioone ning parimaid tavasid.

green energy
kaar

Keskkonnaalane vastutus

Meie lähenemisviis hõlmab ringmajanduse põhimõtete rakendamist, mis sisaldab seadmete täiustamist, korduvkasutust ja korrektset utiliseerimist. Samuti optimeerime energiakulusid, kasutades tsentraliseeritud infrastruktuuri haldust ning juhtimist, mis põhineb vajaduspõhisel tarbimisel. Meie pilveteenused soodustavad ringmajandust, pikendades riistvara elutsüklit virtualiseerimise abil. See võimaldab füüsiliste ressursside tõhusat kasutamist, vähendades uue riistvara valmistamise vajadust ja jäätmekoguseid.

Oleme uhked, et saame olla eestvedajad rohelise IT-alase innovatsiooni suunal, aidates samal ajal meie klientidel ja partneritel vähendada oma süsinikujälge.

Milliseid samme oleme tänaseks astunud?

 • AS WaveCom kasutab oma andmekeskuses eranditult ainult roheenergiat
 • Meie varugeneraatorites on kasutusel biodiisel
 • Jahutussüsteemid on seadistatud töötama energiasäästlikult, kasutades vabajahutuse tehnoloogiat ja tagavara süsteeme standby režiimil
 • Oleme liitunud VMware Zero Carbon programmiga, mis keskendub pilveteenuste säästlikule opereerimisele ja roheenergia kasutusele
 • Pakume tulevikku suunatud pilveteenuseid, mis kasutavad iseskaleeruvat mikroarhitektuuri, et efektiivselt kohandada töökoormust vastavalt vajadusele.
 • Meie pilveteenuse vabad ja liigsed host serverid on automaatselt „Standby“ režiimil, minimeerides energiakasutust
 • Serveriteenustes rakendame operatsioonisüsteemi juhitud CPU võimsuse haldust, mis optimeerib energia tarbimist vastavalt töökoormusele
 • Alates 2016. aastast on meie privaatserverites kasutusel madalpingelised protsessorid, mis säästavad ligikaudu 30% energiat
 • Rakendame ringkasutust, kus serverid ja muu riistvara läbivad mitmeid kasutusringe alates pilveteenuste taristust, erinevate tasemete privaatserverite renditeenuseid kuni riistvara annetamiseni õppeasutustele või tootjale tagastamisele
 • Hangime tooteid ja teenuseid põhiliselt keskkonnasõbralikelt partneritelt, tõstes pidevalt jätkusuutlikkuse standardeid.
 • Oleme paberivaba ettevõte ja suuname pakendid ning kaubaalused uuesti kasutusse

Eesmärgid aastaks 2024:

 • Oleme alustanud ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardi juurutamist ja keskkonnaspetsialisti koolitusi
 • Kasutame andmekeskusest eralduvat soojust ärihoone kütmiseks

Sotsiaalne vastutus

Meie töötajad on meie suurim vara. Oleme pühendunud mitmekesise, kaasava ja toetava töökeskkonna loomisele. See keskkond soodustab sotsiaalset vastutust, austab tööseadusi ning järgib parimaid tavasid. Usume, et töötajate õiguste ja heaolu tagamine on integreeritud kõikidesse meie ettevõtte tegevustesse.

 • Oleme pühendunud oma töötajate kohtlemisele väärikuse, austuse, õigluse ja võrdõiguslikkusega.
 • Meie jaoks on oluline luua keskkond, mis väärtustab töötajate arengut, kuna see on meie ettevõtte edu võti.
 • Teeme järjepidevat tööd võrdsete võimaluste edendamisele kõigile töötajatele, sõltumata nende rassist, soost, seksuaalsest orientatsioonist, usutunnistusest või muudest taustadest, arvestades organisatsiooni turvalisust, kvalifikatsioone ja regulatiivseid nõudeid.
 • Oleme keskendunud mitmekesise tööjõu värbamisele, edutamisele ja säilitamisele ning kaasatuse kultuuri edendamisele.
 • Iga kuue kuu järel viime läbi arenguvestlused uute eesmärkide püstitamiseks ja koolituste planeerimiseks, täidetud eesmärkide korral kaasneb iga kuue kuu järel palgatõus.
 • Täiendame oma töötajate pädevust pidevate koolituste kaudu, mille aastane maht jääb 500–1000 tunni piiresse.
 • Meile on oluline meie töötajate tervis ja heaolu, seetõttu pakume oma töötajatele erameditsiini kindlustust.
 • Me ei poolda öötööd ega ületunde, kuna meie süsteemide hooldus on tänu mitmekordselt dubleeritud tehnikale võimalik ka päevasel ajal.
 • Pakume paindlikku tööaega, mis võimaldab töötajatel oma aega ise planeerida ja tegeleda isiklike või perega seotud oluliste toimingutega.
 • Investeerime oluliselt oma infrastruktuuri turvalisuse tagamisse, mis kindlustab andmekaitse ja privaatsuse. See pühendumus andmete turvalisusele on osa meie sotsiaalsest vastutusest, kaitstes seeläbi osapooltele olulist tundlikku teavet.

Haldus

AS WaveCom järgib erinevaid rahvusvahelisi ja piirkondlikke vastavusstandardeid nagu ISO 9001, 27001 ja 27017 ning valdkonna parimaid praktikaid, aidates oma klientidel tõhusalt täita enda regulatiivseid nõudeid.

 • Oleme pühendunud kõrgeimatele juhtimis- ja eetikastandarditele, uskudes, et hea juhtimine on meie ettevõtte pikaajalise edu võti.
 • Pühendume läbipaistvusele, aususele ja vastutustundlikule otsustusprotsessile kõigil organisatsiooni tasanditel.
 • Tunnistame ettevõtte juhtimise kriitilist tähtsust vastutustundlike ja eetiliste äritavade edendamisel.
 • Oleme pühendunud heade äritavade, turvalisuse ja riskijuhtimise rakendamisele ning äritegevuse jätkuvuse kindlustamisele kriisiolukordades.

Klientide arvamused

Žiga Podgrajšek

Ridango

Wavecom on olnud erakordne partner, pakkudes IT infrastruktuuri teenuseid, mis ei ole mitte ainult usaldusväärsed, vaid ka innovaatilised. Nende teadmised VMware VCloudi lahendustest on aidanud tagada turvalisi ja tõhusaid majutus- ja haldusteenuseid. 

Meie edule on oluliselt kaasa aidanud Wavecomi ennetav lähenemine teabele ja nõuannetele ning nende pühendumine teenindustasemetele. Oleme tänulikud nende jätkuva toetuse ja koostöö eest.

Žiga Podgrajšek - O&M Juht
 

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Žiga Podgrajšek

Ridango

Wavecom on olnud erakordne partner, pakkudes IT infrastruktuuri teenuseid, mis ei ole mitte ainult usaldusväärsed, vaid ka innovaatilised. Nende teadmised VMware VCloudi lahendustest on aidanud tagada turvalisi ja tõhusaid majutus- ja haldusteenuseid. 

Meie edule on oluliselt kaasa aidanud Wavecomi ennetav lähenemine teabele ja nõuannetele ning nende pühendumine teenindustasemetele. Oleme tänulikud nende jätkuva toetuse ja koostöö eest.

Žiga Podgrajšek - O&M Juht
 

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Žiga Podgrajšek

Ridango

Wavecom on olnud erakordne partner, pakkudes IT infrastruktuuri teenuseid, mis ei ole mitte ainult usaldusväärsed, vaid ka innovaatilised. Nende teadmised VMware VCloudi lahendustest on aidanud tagada turvalisi ja tõhusaid majutus- ja haldusteenuseid. 

Meie edule on oluliselt kaasa aidanud Wavecomi ennetav lähenemine teabele ja nõuannetele ning nende pühendumine teenindustasemetele. Oleme tänulikud nende jätkuva toetuse ja koostöö eest.

Žiga Podgrajšek - O&M Juht
 

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar