WaveCom'ile väljastati ISO9001:2015 sertifikaat

speedJuulis 2018 väljastati WaveCom’ile ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat. Kontrolli ja sertifitseerimise viis läbi Bureau Veritas.

Soovime keskenduda meie klientide hetke- ja tulevikuvajaduste rahuldamisele ning püüame ületada nende ootusi. Seepärast pühendume kvaliteedi tagamisele nii oma töökorralduses kui ka klienditeeninduses. ISO 9001 sertifikaat tõstab kindlasti meie teenuste ja teeninduse kvaliteeti veelgi.

ISO sertifitseerimine on oluline teetähis WaveCom’i strateegilises arengukavas. Nüüdsest vastavad meie teenused ja serverikeskused kõrgetele kvaliteedijuhtimise standarditele. Järgmiseks võtame ette ISO 27001 infoturvalisuse sertifikaadi, mis aitab tõsta veelgi WaveCom’i ja meie klientide konkurentsivõimet.

ISO sertifikaatide olemasolu on oluline ka rahvusvahelises äris, et meie ettevõtet saaks kindlate parameetrite abil võrrelda teiste teenusepakkujatega.

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email