fbpx VMware Cloud Director Availability 4.3 | WaveCom

VMware Cloud Director Availability 4.3

2020

 

VMware Cloud Director Availability 4.3 on nüüd klientidele kasutamiseks valmis. Järgnevalt toome välja VMware Cloud Director Availability uued võimalused ja erinevad täiendused.

 

 

Täiustatud RPO(taastepunkt) parameetrid

Nüüd saab protsesside taastamiseks määrata korraga rohkem kui ühe RPO reegli. Maksimaalset on võimalik kasutada kuni viite erinevat RPO parameetrit ühe taastamisprotsessi üles ehitamisel.

Näiteks saab aplikatsioonile/virtuaalmasinale rakendada järgnevat RPO parameetrite komplekti, mis koosneb kokku 24st salvestuspunktist. Vastavalt vajadusele saab kasutada ka teistsuguseid variante.

  • 10 salvestuspunkti 10 minutilise vahega - Salvestusperiood: 100 minutit.
  • 10 salvestuspunkti 1 tunnise vahega - Salvestusperiood: 10 tundi.
  • 2 salvestuspunkti 3 päevase vahega - Salvestusperiood: 6 päeva.
  • 2 salvestuspunkti 2 kuulise vahega - Salvestusperiood: 4 kuud.

See uuendus võimaldab ühe reeglistiku raames paindlikku protsesside taastamise valmidust olenemata, kas probleem tekkis 10 minutit või 3 kuud tagasi.

 

Avariitaaste ja migratsiooniplaanid (uus funktsionaalsus)

Korraldage ja ajastage taaste- ja migreerimistoimingud korraga mitmete virtuaalmasinatega ja vApp´dega. Saab prioritiseerida ja järjestada virtuaalmasinate ja vApp´de replikatsioonide täitmissätted.

 

1 minutilise vahega RPO(taastepunkt) kasutamise võimalus

Kui eelmisel Availability versioonil oli lühim võimalik RPO vahe 5 minutit, siis nüüd saab määrata lühima RPO pikkuseks 1 minutit. RPO perioodi saab määrata kasutades RPO liugurit replikatsioone konfigureerides, SLA profiilides või replikatsioonipoliitikates. Lühema RPO saavutamiseks veenduge, et järgite soovitusi RPO rikkumiste vähendamiseks ja vaadake https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-Director-Availability/index.html. Lühema RPO-ga kaitstud I/O intensiivne töökoormus võib põhjustada RPO rikkumisi.

1-15min RPO seadistamine on võimalik, kui varukoopiad tehakse lisatasulise kõrgema teenustaseme (TIER) SSD ketta pinnale. Baashinnas olevad pilve storaged(andmehoidlad) ei ole piisavalt võimsad, et võimaldada antud funktsionaalsust.

1min RPO

 

 

 

 

Multisite Cloud to Cloud autentimine

Enam ei pea klient iga pilvesaidi jaoks eraldi sisse logima VMware Cloud Director´sse, et teha replikeerimistoiminguid. Taustal töötav Multisite funtsionaalsuse võimaldab nüüd ühest veebiliidesest hallata kõiki kliendile kuuluvaid Availability pilvesaite.

 

Asutuse sisene autentifitseerimine kaustades API token´it (ainult on premise teenustel)

vCenter Server 7.0 või uuema versiooniga võimaldab uus autentimismehhanism teha vSphere Client Plug-In'is avariitaaste toiminguid, mis nõuavad pilvesaidi autentimist.

Kui organisatsioon kasutab välist identiteedipakkujat, näiteks SAML-i, saavad asutuse sisesed kasutajad nüüd autentimiseks seda meetodit kasutada.

 

Lisa virtuaalmasinaid olemasolevates vApp gruppides

Nüüd saab gruppeerida virtuaalmasinat(id) juba olemasolevasse vApp´i replikatsiooni on premise keskkonnast pilve.

 

Paigutuseeskirjad

Nüüd saavad teenusepakkujad ja nende kliendid valida paigutusorganisatsiooni VDC compute eeskirja konkreetse klastri või hosti jaoks, mis puudutab taastatud virtuaalmasinat.

 

Kiirem juba toimunud taastetoimingute algsesse asukohta tagasi viimine

Kui taastetoimingu algsesse asukohta tagasi viimise hetkel pole algallikas kettaid muudetud mingil viisil, siis selle sooritamisel jäetakse nüüd vahele täielikult sünkrooniseerimine, edastades ainult muutunud deltad.

 

Cloud Service sertifikaadi asendus ilma ühenduses olevaid seadmeid mõjutamata (ainult on premise teenustel)

Nüüd kontrollivad seotud seadmed kogu pilveteenuse SSL-sertifikaadiahelat. Selle tulemusena ei pea sertifikaadi asendamisel kehtiva CA(certification authority) allkirjastatud sertifikaadiga seotud seadmeid pilvesaidiga uuesti siduma.

 

Replikeerimise kiiruse paranemine

Varasemalt sai klient kasutada ainult VMware baasteenuse replikatsioone ja teenusepakkuja sai rakendada Availability replikatsioone. Nüüd on kliendil võimalik samuti rakendada Availability tasulise teenuse replikatsioone. Eelmise versiooniga ei saanud klient replikeerida virtuaalmasinat, millel oli peal teenusepakkuja Availability replikatsioon. Sellele eelnes alati kliendi ja teenusepakkuja vaheline support ticket suhtlus. Nüüd saab klient ise teha uue Availability replikatsiooni ja vana kustutub automaatselt.

 

Loe lisaks VMware release note:

VMware Cloud Director Availability 4.3 Release Notes

VMware Cloud Director Availability DR and Migration Plans

New Replication Settings in VMware Cloud Director Availability 4.3

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email