fbpx 2020 aasta kokkuvõte | WaveCom

2020 aasta kokkuvõte

2020

2020. aastat võib lugeda WaveCom´i jaoks sisutihedaks ja teguderohkeks. Eelkõige suunasime terve aasta jooksul kollektiivselt energia pilveteenuste arendusse ja see näitas ka positiivseid tulemusi. Aasta algul tekkinud COVID-19 kriis läbiti edukalt. Uuenes põhjalikult meie tiim, lisandus juurde kõrge kvalifitseeringu ja sertifitseeritud spetsialiste. Aasta teises pooles kasvas pilveteenuste lepingute maht Eesti turul ligi viiekordselt. Arendasime  ka oluliselt teenuste automatiseeringuid iseteeninduses. Võtsime oma innovaatilises andmekeskuses kasutusele täiendavaid AI rakendusi ja funktsionaalsusi, mis seiravad meie turvet ja käideldavust.

Suuremad verstapostid aastal 2020:

 • Esimesena Baltikumis VMware Cloud Verified Partner staatus
 • VMware Advanced Partner staatus
 • ISO 27001 infoturbe sertifikaadi uuendus
 • Pilveteenuste lepingute mahu kasv ligi 500%

Uuendused VMware vCloud´i platvormil, millest on saanud meie põhiteenus:

 • VMware vSphere 7.0
 • Cloud Directory uusim versioon 10.2 täiendatud funktsionaalsusega
 • Cloud Director Availability uusim versioon 4.1 täiendatud funktsionaalsusega
 • VMware Native Kubernetes klastrid
 • Veeam pikaajaline varundus
 • App Launchpad 2.0 (loob klientidele kiire VMware Cloud Marketplace app-de kasutuselevõtu)

Võtsime kasutusele moodsad andmehoidlad ca 1Milj IOPS võimekusega.

Vaatame ka aastasse 2021, kus plaanime esimeses kvartalis rakendada pilveteenusele:

 • Uue põlvkonna VMware NSX-T 3.0 võrguteenused
 • Tanzu Kubernetes kõrgkäideldavad klastrid teenusena koos võrgu automatiseeringuga NSX-T baasil ja läbi App Launchpad kiire Kubernetese app-de provisioneerimise

 

Plaanime aasta alguses veelgi olulisi uuendusi iseteeninduses ja teenuste juhtimises. Lisandub ka AI chat bot. Lisaks olemasolevale ISO27001 standardile saab olema oluliseks saavutuseks ISO 27017 pilveteenuse pakkuja infortube ja käideldavuse standardi juurutus ning sertifitseerimine.

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email