WaveCom AS pälvis infoturvalisuse ja käideldavuse sertifikaadi ISO 27001

Andmekeskuse ja pilveteenuste osutaja WaveCom AS omab alates 2019. aasta septembrist pilve- ja andmekeskuse teenuste pakkujana infoturvalisuse ja käideldavuse sertifikaati ISO 27001. Samuti uuendas ettevõte kõrgetele rahvusvahelistele nõudmistele vastavat kvaliteedijuhtimise sertifikaati ISO 9001.

kaar
ISO27001

Juulis ja augustis auditeerisid Bureau Veritase audiitorid AS WaveCom teenuste ja andmekeskuse ISO 27001/9001 nõuetele vastavust. Auditi käigus kontolliti infoturvet ning auditeeriti andmekeskuse tehno- ja turvasüsteemide ülesehitust, käiduga seotud protsesse ning dokumentatsiooni. WaveCom AS juhatuse liikme ja tegevjuhi Kristian Liivaku sõnul on WaveCom oma tegevuses alati panustanud kõrgele teenuste käideldavusele ja turvalisusele. Seetõttu kestis kõigi vajalike praktikate juurutusprotsess vaid umbes pool aastat, mis on nii kõrgete rahvusvaheliselt tunnustatud nõudmiste täitmiseks suhteliselt lühike aeg.

WaveComi andmekeskus on ajast ees, kasutades oma töös ainult kõrgeima kvaliteediga Schneider Electric seadmeid ja süsteeme. Erakordsest turvalisusest annab muuhulgas aimu ka näotuvastussüsteemide ja serverikappidel biomeetrilise ligipääsu kasutamine ning seire, selgitas Kristian Liivak.

ISO sertifitseerimine on oluline verstapost AS WaveCom strateegilises arengukavas. ISO 27001:2005 standard nõuab sellele vastavatelt ettevõtetelt turvariskide pidevat jälgimist ja hindamist, meetmete rakendamist selliste riskide vähendamiseks ja kõigi intsidentide professionaalset käsitlemist nende mõju piiramiseks. Sertifikaadi hoidmiseks kohustub ettevõtte iga-aastaselt nii ettevõttesiseselt kui ka väliste audiitorite abil auditeerima oma turvapoliitikat.

WaceComi andmekeskuste teenuseid kasutavad nõudlikud kliendid nii Eestist kui ka tervest maailmast, sealhulgas Euroopast, Ameerikast ja Aasiast. Klientide ja partnerite jaoks pakub infoturvalisuse ja käideldavuse sertifikaat stabiilset kindlustunnet, näitab ettevõtte usaldusväärsust ning tõestab, et oma äris tegutseb WaveCom vastavalt parimatele tunnustatud praktikatele. See võimaldab ettevõttel kasvatada äri nii lokaakselt kui ka rahvusvaheliselt, osaledes kõrgetele infoturbe nõutele vastavates rahvusvahelistes hangetes ja koostööprojektides.

AS WaveCom on 18-aastase kogemusega rahvusvaheline turvaliste kõrgkäideldavate serveriteenuste pakkuja, omades Eesti intelligentseimat ja kaasaegseimat TIER-3 nõuetest lähtuvalt disainitud andmekeskust, kus pakutavate kõrgkäideldavate teenuste saadavus on 100%. Ettevõtte mulluse majandusaasta äritegevuse maht kasvas ca 40%.

WaveComi teenustest moodustab eksport 40% ning ettevõtte ligi 3000 kõrge kliendirahuloluga püsiklienti asuvad enam kui 50 riigis üle maailma. WaveComi fookusklientideks on kõrgkäideldavaid ja turvalisi IT-teenuseid pakkuvad ning tarbivad tehnoloogiapõhised ettevõtted. WaveComi klientideks Eestis on näiteks PZU Kindlustus, Excellent Business Solutions, Ridango ja Ria.com Marketplaces.

Sertifitseerimine toetab WaveComi missiooni olla usaldusväärseim partner ärisüsteemide ja andmete majutamisel ning visiooni olla maailmatasemel, parima võimaliku innovatsiooni ja kliendirahuloluga IT-infrastruktuuri majutusteenuste pakkuja.

Klientide arvamused

Nikolai Belstein

CYBERS

„Küberrünnete keerukus, arv ja mastaap kasvab iga päevaga. Küberkurjategijate tegevust on keeruline ennustada, sest nad kasutavad eesmärkideni jõudmiseks erinevaid meetodeid, näiteks teie IT-keskkonna läbistamist (penetrating) või avalikult saadaolevate veebilehtede muutmist, aga ka inimlike nõrkuste ärakasutamist väärtusliku siseteabe kogumiseks. See võib iga organisatsiooni väga suure pinge alla seada.

Koostöö WaveComiga annab meile kindluse, et klientide küberturvalisus on heades kätes. WaveComi tehnoloogiline platvorm võimaldab pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ettevõtte kaitsmiseks seest ja väljast tulevate küberohtude eest."

Nikolai Belstein - tegevjuht

Sander Eentalu

PZU kindlustus

"WaveCom on üks paindlikemaid partnereid, kes oma SLA-kohustusi väga tõsiselt võtavad.

WaveCom täidab SLA kohustusi hindele 5. Reageerimine on kiire ja probleeme pole.

WaveCom’i meeskonna oskus luua keerukaid tehnilisi erilahendusi kiiresti, kvaliteetselt ja taskukohaselt on märkimisväärne.“

Sander Eentalu - IT-teenuste juht

Janno Oja

Excellent business solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Nikolai Belstein

CYBERS

„Küberrünnete keerukus, arv ja mastaap kasvab iga päevaga. Küberkurjategijate tegevust on keeruline ennustada, sest nad kasutavad eesmärkideni jõudmiseks erinevaid meetodeid, näiteks teie IT-keskkonna läbistamist (penetrating) või avalikult saadaolevate veebilehtede muutmist, aga ka inimlike nõrkuste ärakasutamist väärtusliku siseteabe kogumiseks. See võib iga organisatsiooni väga suure pinge alla seada.

Koostöö WaveComiga annab meile kindluse, et klientide küberturvalisus on heades kätes. WaveComi tehnoloogiline platvorm võimaldab pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ettevõtte kaitsmiseks seest ja väljast tulevate küberohtude eest."

Nikolai Belstein - tegevjuht

Sander Eentalu

PZU kindlustus

"WaveCom on üks paindlikemaid partnereid, kes oma SLA-kohustusi väga tõsiselt võtavad.

WaveCom täidab SLA kohustusi hindele 5. Reageerimine on kiire ja probleeme pole.

WaveCom’i meeskonna oskus luua keerukaid tehnilisi erilahendusi kiiresti, kvaliteetselt ja taskukohaselt on märkimisväärne.“

Sander Eentalu - IT-teenuste juht

Janno Oja

Excellent business solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Nikolai Belstein

CYBERS

„Küberrünnete keerukus, arv ja mastaap kasvab iga päevaga. Küberkurjategijate tegevust on keeruline ennustada, sest nad kasutavad eesmärkideni jõudmiseks erinevaid meetodeid, näiteks teie IT-keskkonna läbistamist (penetrating) või avalikult saadaolevate veebilehtede muutmist, aga ka inimlike nõrkuste ärakasutamist väärtusliku siseteabe kogumiseks. See võib iga organisatsiooni väga suure pinge alla seada.

Koostöö WaveComiga annab meile kindluse, et klientide küberturvalisus on heades kätes. WaveComi tehnoloogiline platvorm võimaldab pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ettevõtte kaitsmiseks seest ja väljast tulevate küberohtude eest."

Nikolai Belstein - tegevjuht

Sander Eentalu

PZU kindlustus

"WaveCom on üks paindlikemaid partnereid, kes oma SLA-kohustusi väga tõsiselt võtavad.

WaveCom täidab SLA kohustusi hindele 5. Reageerimine on kiire ja probleeme pole.

WaveCom’i meeskonna oskus luua keerukaid tehnilisi erilahendusi kiiresti, kvaliteetselt ja taskukohaselt on märkimisväärne.“

Sander Eentalu - IT-teenuste juht

Janno Oja

Excellent business solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar