Tanzu Kubernetes Grid

VMware Tanzu Kubernetes Grid pakub organisatsioonidele ühtset Kubernetese keskkonda, mis on valmis lõppkasutajate aplikatsioonide ja erinevate ökosüsteemide integreerimiseks. TKG Standard Runtime on VMware Tanzu portfelli teenuste võtmeosa.

 

Mis on Tanzu Kubernetes Grid (TKG)?

Tanzu Kubernetes Grid pakub Kubernetese platvormi, mida arendab ja toetab VMware. Tanzu Kubernetes Grid´i abil saate juurutada Kubernetese klastreid VMware tarkvaraga määratletud andmekeskustes ja erinevates avalikes pilvekeskkondades. Näiteks VMware Tanzu´t toetavad WaveComi VMware Cloud, AWS, Azure ning Google. TKG võimaldab Kubernetese klastrid teha kasutajatele utiliidina kättesaadavaks üle maailma, sarnaselt nagu elekter elektrivõrgus.

Tanzu-Kubernetes

TKG Standard Runtime on eelkõige suunatud lõppkasutajatele ja arendajatele ning pakub täiustatud funktsioonide komplekti koos lihtsustatud klastri elutsükli haldusega. Kasutajad saavad nüüd K8-klastreid luua, uuendada, kustutada ning nende suurust muuta GUI või API kasutajaliidese kaudu. See muudab igapäevased toimingud lihtsamaks ja kiiremaks kui eales varem. Lisatäiustusena on kasutajatel tekkinud võimalus skaleerida klastreid kiirelt ning paindlikult, näiteks lisades servereid või suurendada olemasolevate serverite võimsust samalt platvormilt. Vastava nõudlusele rahuldamiseks saab antud tegevust ka automatiseerida, kasutades Cluster API-i käsku, mis säästab aega ning vaeva ressursside käsitsi eraldamisel.

TKG Standard Runtime on kõrgkäideldav ehk pakub multi-node management ja worker klastreid. Kõik TKG komponendid, nagu klastrite virtuaalmasinad, võrguteenused (sh koormusjaoturid ja tulemüür) ning Named disk Persistent Volumes on paigaldatud VMware Cloud virtuaalsesse andmekeskusesse, mida saab hallata Cloud Director´is.

Klastri või teenuse/konteineri paigaldamisel loob automaatika NSX-T ja AVI LB ressurssidele põhinevad võrguteenused nagu koormusjaotur ja tulemüür. VMware CSI-liides provisioneerib vajalikud Persistent kettad, milleks kasutatakse Named Disk funktsionaalust.

Klastreid, mis majutavad erinevate nõuetega aplikatsioone, saab nüüd konfigureerida teenuste/pakettidena, et muuta need kasutajate jaoks koheselt kättesaadavaks, säästes märkimisväärselt tööaega ja -vaeva. Kasutajad ei pea enam omama eriteadmisi Kubernetese klastrite loomisest ning haldusest. TKG-klastrite loomisel ellpaigaldatud Tanzu tuumikpaketid vähendavad täiendavaid konfiguratsiooninõudeid, et pakkuda kasutajatele valmis TKG-klastreid. Kasutajad saavad lihtsalt Tanzu käsurea liidese abil klastrisse juurutada ka teisi TKG Standard Runtime toetatud lisapakette, mille hulka kuuluvad Harbor (helm register), Antera & Calico (konteinerite võrgundus), Fluent Bit (logitöötlus), HAProxy (proxy/loadbalancer), Contour (sisendkonteiner), Prometheus (mõõdikud), Grafana (mõõdikute visualiseerimine), Velero (varukoopia) jne.

Lisaks pakub Cloud Directori lisateenus App Launchpad sadu VMware poolt valideeritud VMware Marketplace konteineraplikatsioone mida on võimalik paigaldada sekunditega.

2022 aasta lõpuks on valmimas veel üks kauaoodatud funktsionaalsus. VMware OSE ehk object storage exctension mis võimaldab lisaks S3 teenusele ja graafilisele failimanagerile ka varundada ja taastada Kubernetese klastreid.

Tanzu Kubernetes Grid on tasuta – see tähendab, et lisakulusid ei kaasne, välja arvatud tavapärased kulud ressursside eest nagu vCPU, vRAM ning salvestusruum. Tanzu Kubernetes Grid´i klastrite kohta lisateabe saamiseks soovitame vaadata TKG dokumentatsiooni.

Lisatasu eest on võimalik kasutada Tanzu SaaS-i juhtteenust Tanzu Mission Control (TMC). TMC pakub Multi-Cloud tuge ja võimaldab juhtida ning hallata üle maailma erinevates keskkondades paiknevaid K8-klastreid. TMC´s sisaldub ka Data Protection, Policy Management ja Observability/Monitoring.

WaveCom pakub Tanzu Kubernetes Grid Standard Runtime lahendust testimiseks kolmeks kuuks tasuta.