Pilvevarunduse lahenduste võrdlus

Pilvevarunduseks ja andmete replikeerimiseks on turul mitukümmend tarkvaralist lahendust. Kõigil on omad eripärad ja teenuse valikul tuleb eelkõige lähtuda ettevõtte spetsiifilistest vajadustest. Järgnevalt toome välja neli WaveCom´i VMware Cloud platvormil töötavat lahendust.

kaar
Pilv

IT-spetsialistidel on äritegevuse järjepidevuse tagamisel eriline roll. Andmete replikeerimine, kiire hädaolukorra taastamine ja muud varunduslahendused on päästerõngaks, võimaldades ettevõttel kiiresti taastuda pärast igasugust intsidenti. See võimaldab jätkata tavapärase äritegevusega ilma suurte ärikahjude tekkimiseta.

Mis vahe on varundamisel ja replikeerimisel?

Varundamine on hea meetod andmete pikemaajaliseks säilitamiseks. Varukoopiaid tehakse tavaliselt mingi kindla perioodi järel, tihtipeale öösiti, et vähendada serverite koormust. Varukoopiaid võib säilitada pikema aja, näiteks aasta vältel. Varukoopiast taastamine võib võtta väga kaua aega, kuna need on reeglina tehtud aeglasele andmelaole.

Replikeerimine ehk katastroofi taastamine on lühiajaline varundustehnoloogia, kus lühikese ajavahemiku tagant, näiteks iga tunni järel, salvestatakse muutunud informatsioon teise andmekeskusesse. See aitab kriisiolukordades, kui terve serverikeskus peaks hävima või andmed saavad kahjustada. Replikatsioonide abil saab reeglina minna tagasi kuni nädal, ja nende käivitamine peaks toimuma mõne minutiga.

Parima tõrkekindluse tagavad aga mõlemad varunduslahendused korraga.

Kuidas valida sobivaimat ja usaldusväärset varundamise ja katastroofide taastamise lahendust?

Ettevõtte sujuva töö tagamiseks ei ole mõistlik andmeid varundada ja replikeerida samas andmekeskuses, kus originaalandmeid hoitakse. See strateegia võib põhjustada probleeme serveririkke korral, kui andmetele ei oleks ligipääsu.

Miks eelistada pilvevarundust?

Võiks eelistada pilvekeskkonda, kus originaalandmete replikatsioonid ja varundused on hajutatud erinevate andmekeskuste vahel, tagades rikke korral kohese juurdepääsu oma andmetele.

Paljudele ettevõtetele pakub pilv ühtlasi võimalust vabaneda ressursimahukatest riistvaralahendustest ja investeeringutest, võimaldades samal ajal automatiseerida mitmeid protsesse. See mitte ainult ei säästa aega, vaid ka raha.

Pilvevarunduseks ja andmete replikeerimiseks on mitu erinevat lahendust. Teenust valides tuleb esmalt läbi mõelda ettevõtte spetsiifilised vajadused.

Varundustehnoloogilised nõuded

Varukoopiate tegemine pilves ei piirdu pelgalt andmete iga natukese aja tagant kopeerimisega, vaid hõlmab mitmeid olulisi aspekte. Teenusel on mitmeid muid tahke.

Iga pilvevarundamise teenuse eelised ja puudused sõltuvad nii andmete keskkonnast kui ka peamistest varundustehnoloogilistest nõuetest.

Varunduslahenduse valimisel tuleks arvestada mitmete teguritega, sealhulgas masinate arv, andmemahu suurus ning see, kui kiiresti ja kui sageli andmeid taastatakse õnnetuse korral. Erinevatel ettevõtetel on erinevad taluvuspiirid, ja vastavalt sellele tuleb kujundada ka pilvevarunduse tingimused.

Muud nõuded

  • Kus ja kuidas platvormi saab kasutada ning kas tugimeeskond on kiiresti kättesaadav? •
  • Kus hoitakse andmeid?
  • Millised on SLA ja lepingutingimused?
  • Kas esineb mingeid lisakulusid, näiteks taastamise kulud?
  • Kas lahendus võimaldab täita andmete hoidmisega seotud õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid?

Turu kõige nõutumate ja populaarsemate lahenduste seas on VMware ja Veeam Backup lahendused. Toome välja VMware platvormil töötava lahenduse VMware vSphere.

Replication VMware vSphere

Replication on hüperviisori põhine asünkroonne replikeerimise lahendus vSphere virtuaalmasinatele, mis võimaldab andmete kaitset virtuaalses andmekeskuses paiknevatele virtuaalmasinatele.

See lahendus on kuluefektiivne ja on eelkõige mõeldud mitte liiga kriitilistele rakendustele, mille puhul ettevõtte talitluspidevusplaani kohane lubatud andmete kadumise (RPO) aeg on üle kahe tunni ning teenuste taastamise kiiruse nõutav aeg (RTO) on üle ühe tunni.

vSphere Replicationi tugevus seisneb selle tehnoloogilises küljes. Virtuaalmasinaid replikeeritakse hüperviisori tasandil, mitte ei tehta snapshot'e, mis võivad mõjutada virtuaalmasinate latentsust.

VMware Cloud Availability

VMware Cloud Availability on avariitaaste (DraaS – Disaster-Recovery-as-a-Service) lahendus, mis võimaldab klientidel ühest veebiliidesest (Cloud Director) hallata ja automatiseerida erinevates andmekeskustes asuvate virtuaalmasinate ja vApp'ide replikatsioone (varundust). Samuti võimaldab see läbi viia avariitaastet andmekeskuste vahel ning seadistada automaatset avariitaastet oma (on-premises) andmekeskusest pilvekeskkonda ja vastupidi. Näiteks kui peamine sait pole saadaval, on võimalik läbi varusaidi taastada virtuaalmasinad ja vApp'id ning pärast rikke kõrvaldamist neid hiljem uuesti peasaidil tööle panna.

See lahendus on mõeldud eelkõige ettevõtte kriitilistele rakendustele, mille andmete kadumise (RPO) lubatud aeg ettevõtte talitluspidevusplaani järgi on alla 1 tunni ning teenuste taastamise kiirus (RTO) on eluliselt tähtis, näiteks 15 minutit. Optimaalne ajas tagasiminek on kuni 5 päeva, sest vastasel korral võiks teenuse taastamise kiirus suureneda drastiliselt.

VEEAM Backup

VEEAM Backup on taskukohane ja hõlpsasti kasutatav varunduslahendus, mis toetab VMware vSphere virtuaalkeskkondi. Üldjuhul teevad selle lahenduse kasutajad kord nädalas täieliku varunduse ning ülejäänud aegadel osalisi varundusi. Lahendus on mõeldud eelkõige andmete varundamiseks pikemaks ajaks, kuni üks aasta. Varunduse põhjal on see mõeldud ettevõtte rakendustele, mille andmete kadumise (RPO) lubatud aeg ettevõtte talitluspidevusplaani põhjal on kuni 24 tundi, ning teenuste taastamise kiiruse vajadus (RTO) on 1 tund või rohkem.

Antud lahenduse tugevuseks on virtuaalmasinate, vApp'ide, virtuaalmasina ketaste ja failide taastevõimalused tuttavas Cloud Director keskkonnas.

Peamiseks puuduseks on snapshot'ide tegemine, mis tekitab virtuaalmasinas lühiajalist kõrget latentsi, eriti kui snapshot luuakse.

VMware Snapshot

VMware Cloud Director'i keskkonna snapshot'i funktsionaalsus on eriti väärtuslik enne erinevate muudatuste tegemist, eriti tarkvarauuenduste puhul. Soovitame seda võimalust kasutada, kuna see võimaldab hetkega taastada varasema olukorra, kui midagi peaks minema valesti virtuaalmasina muudatuste ajal.

Snapshot tähendab virtuaalmasina seisundi salvestamist. Selleks peab virtuaalsest andmekeskusest olema tellitud piisavalt vaba ruumi, kuna snapshot reserveerib ühe virtuaalmasina kohta sama palju ruumi kui virtuaalmasina enda suurus. Kulude optimeerimiseks on võimalik lühiajaliselt suurendada ketta mahtu ja peale uuendust vähendada.

On oluline rõhutada, et snapshot pole püsiv ja jätkusuutlik varunduslahendus. Samuti tasub meeles pidada, et snapshot'i hoidmine üle paar päeva võib aeglustada kettasüsteemi. Näiteks ühe nädala vanuse snapshot'iga muutub kettasüsteem kaks korda aeglasemaks, ja ühe kuu vanuse snapshot'iga isegi neli korda aeglasemaks. Cloud Director platvormil saab virtuaalmasinast teha ainult ühe snapshot'i, ja kui virtuaalmasinast tehakse templiit, siis snapshot ei kuulu templiidi hulka.

 

Kokkuvõte nimetatud teenuste eelistest ja puudustest


 

 
 
 VMware vSphere ReplicationVMware Cloud AvailabilityVEEAM BackupVMware Snapshot
      
Virtuaalmasina hind0 €12,5-15 €15 €0 €
Storage hind0.05 €0.05 €0.05 €0,15-0,2 €
Storage tüüpFC SSDFC SSDSSDFC SSD/NVMe
RPO2h1min-24h24hÜhekordne vastavalt vajadusele
RTOSaadaval tööajal ja eeldab tehnilise tiimi toiminguid mis võtab oma ajaAlates 1-2 min100Gb VMi taastamine ca 30MinPuudub
Cloud Director haldusEiJahJahJah
SnapshotEiEiJah, võib tekkida probleem suurema ressursi kasutusega (100GB+ RAM, 1TB+ storage) virtuaalmasinatesJah
Varukoopiate säilitamise aegOptimaalne kuni 5 päevaOptimaalne kuni 5 päevaKuni 1 aastaOptimaalne kuni 72 tundi
EelisedReplikeerimise käigus virtuaalmasinate töö latentsus ei muutuKiire Disaster Recovery as a Service teenusTurvaline pikemaajaline andmete varundamineKiire virtuaalmasina taastamise võimekus ebaõnnestunud tarkavaruuenduse korral
  Kliendil on täielik kontroll oma virtuaalmasinate ja vApp´de varunduse ja halduse üle  
PuudusedKliendil puudub võimalus ise varundust juhtida ja virtuaalmasinaid taastadaEi ole mõistlik üle 5 päeva andmeid varundada sest taastamine läheb aeglaseks.Väga suurte virtuaalmasinate taastamine on ajamahukasEi ole jätkusuutlik

Klientide arvamused

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar