Kuidas valida õige teenusepakkuja ja teenus serverite majutamiseks

Kui olete endale soetanud serverid, aga ei oma kaasaegsetele nõuetele vastavat serveriruumi, tuleb seadmed majutada mõne teenusepakkuja andmekeskusesse. Kuidas aga valida just see õige koostööpartner ja ka teenus paljude hulgast? Just sellele küsimuse aitame selle postituse abiga vastuse leida. 

kaar
WaveCom

Valiku langetamisel tuleb arvestada paljude erinevate parameetritega. Pahatihti ei saada aga erinevatest elektrit, võrku ja muid komponente iseloomustavatest terminitest lõpuni aru. Nii tekib olukord, kus võrreldakse õunu apelsinidega. Tulemuseks võib olla oluliselt kallim ning ebastabiilsem lahendus kui algselt planeeriti.

Esiteks peaks endale selgeks tegema, kas vajate tervet serverikappi või piisaks hoopis poolest kapist? Osad teenusepakkujad on nõus majutama ka üksikuid servereid. WaveComis võite valida endale kas terve või pooliku seadmekapi. Lisaks on võimalus majutada servereid ka ühekaupa. Nii tagame paindlikkuse ja mõistlikkuse ka väiksematele klientidele. Erinevalt paljudest konkurentidest paigaldavad jagatud kappidesse seadmed meie spetsialistid. Nii on turvalisus maksimaalselt tagatud ning ei saa tekkida olukord, kus 20 klienti käivad sama kapi kallal. See võib olla aga oluline turvarisk, kui volitamata isik pääseb ligi teise kliendi seadmetele, tahtmatult vigastab näiteks oma tööde käigus teise kliendi teenuste toimimiseks olulist võrgukaablit vms. Samas on vajadusel võimalik meie esindaja saatel serveri juures töid läbi viia. Tervet seadmekappi rentivad kliendid saavad ligipääsu peale taustakontrolli ja ka siis ainult oma kapile.

Teenuspakkuja valikul tuleks suurt tähelepanu pöörata serverikeskuse tehnoloogiale ja kvaliteedile. WaveComi serverikeskus on N+2 liiasusega ja selle rajamisel lähtusime TIER 3 ja 4 standarditest. N+2 liiasus tähendab, et kõikidele vajalikele sõlmedele nagu elekter, kliima ja optika on lisatud kaks liiast komponenti. See tähendab, et isegi kahe seadme rikke puhul toimivad teenused tõrgeteta edasi. N+2 liiasust ja sertifikaate peaks küsima ka teiste teenusepakkujatega suheldes. Ainult nii saab olla kindel, et teenus on kindlasti ka kvaliteetne ja jätkusuutlik.

 

Elektri tarbimise hinnastamine - kaitsme nimiväärtus vs. reaalne tarbimine

Üks olulisimaid, aga pahatihti ka suurimat segadust tekitav küsimus, on serverite elektri tarbimine ja selle hinnastamine. Et langetada õigeid valikuid, on äärmiselt oluline teada oma serveripargi reaalset voolutarbimist.

Laias laastus jagunevad teenusepakkujad elektri tarbimise hinnastamisel kolmeks. 

Kaitsme nimiväärtuse järgi amprites (sümbol A või lühend amp)

Amper on voolutugevuse ühik, mis näitab kui suur elektrilaeng sekundi jooksul kaitset läbib. 

Igapäevaelust võib elektrivoolu võrrelda veevooluga - kui palju vett ühes sekundis voolikut läbib

Kui serverikapis on tegemist näiteks üldlevinud 16-amprilise kaitsmega, siis saab seda kaitset maksimaalselt sekundis läbida 16 amprit voolu. Kui tarbimine ületab 16 ampri piiri, lülitub kaitse välja. 

Jällegi paralleele tuues on paljudel eramutel 25-amprised peakaitsmed. Kui käivitada korraga elektriküte, -pliit, küpsetusahi, nõudepesumasin ja elektriauto kiirlaadija, käib klõps ja maja on pime.

Kodule peakaitset valime alati varuga. Sama tuleks teha ka serverikapis. Ehk et kaitse peaks alati olema vähemalt 20% võimsam kui on meie reaalne elektri tarbimine. Kodudes võime võimsamat kaitset endale lubada, kuna meile esitatakse arve reaalse elektritarbimise eest. Paljudes serverikeskustes maksate aga kaitsme nimiväärtuse järgi. Justkui tarbiksite 24/7 maksimaalset elektrit, mis antud kaitsmest on võimalik läbi lasta. Seda ei tee te tegelikult aga kunagi. Seega maksate alati elektri eest, mida päriselt üldse ei kasuta.

Kilovattides, aga mitte keskmise tarbimise järgi vaid suurte sammudega 1, 1.5 või 2 KW 

Sarnane lugu on kilovattide eest sammuga tasudes. Peate oskama oma elektrikasutust väga hästi ennustada ja lõpuks tasute suure tõenäosusega ikkagi elektri eest, mida tegelikult tarbinud ei ole.  

Reaalse keskmise elektritarbimise järgi amprites.

WaveComi serverikapis tasute aga reaalselt kasutatud elektri eest. Igale kliendile eraldi elektriarvesti paigaldamine pole otstarbekas. Selle asemel jälgime kuu keskmist tarbimist nutikate toitelattide abil. Täpsemalt mõõdetakse iga viie minuti järel tarbimist ja esitatakse elektriarve kuu keskmise tarbimise järgi.

Seega kasutades reaalse tarbimise põhist hinnastust, saavutate igakuiselt märkimisväärse kokkuhoiu elektrienergialt.

 

Teenuse stabiilsus ja veakindlus

Sissejuhatuses mainisime lisaks hinnale ka teenuse stabiilsust. Mida siis selle all silmas pidasime?

Võrdleme veelkord kaitsme nimiväärtusel baseeruvat hinnastust reaalse keskmise tarbimisega. Nimelt peate nimiväärtuse puhul valima endale kaitsme. Tavaliselt on olemas sellised sammud nagu 6, 10, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 32.

Oletame, et valisite jällegi 16-amprilise kaitsme. Eelpool mainisime, et kaitse tuleks valida vähemalt 20% varuga. Aga tegelikkuses võib isegi sellest varust jääda väheks. Näiteks olukorras, kus kõik serverid käivituvad korraga. Nimelt tarbivad serverid sisselülitamise hetkel oluliselt rohkem voolu (voolupiik) kui tavaolukorras. Selline olukord võib tekkida, kui mingi õnnetuse tagajärjel on serverikeskuses toimunud täielik elektrikatkestus. Elektri taastudes lülituvad kõik serverid korraga sisse ja löövad kaitsme välja. 

Täielikke elektrikatkestusi juhtub muidugi väga harva. Palju reaalsem stsenaarium on aga näiteks varunduslahendus, kus serverid seisavad enamuse ajast jõude. Nüüd aga lülitab VMware Power DRS korraga sisse 10 serverit. Plõks ja pimedus.

Veelgi tavapärasem on aga olukord, kus mingil põhjusel sureb teenusepakkujal maha üks õlg kapis. Näiteks UPSi rikke tagajärjel. Kuid teenuse kasutaja on hinnanud oma tarbimist valesti. Näiteks on tal tellitud kaks 16-amprilist liiast voolu, mis tavapäraselt jaotub pooleks kummalegi õlale. Aga servereid on vahepeal juurde tekkinud. Voolu tarbimine on jõudnud vähemalt 16amp või isegi enama peale. Kui nüüd teenusepakkujal üks õlg kaob on kliendil jällegi plõks ja pimedus.

Siit tuleb jälle välja reaalse voolutarbimise järgi hinnastamise suur eelis. Nimelt on kõigi klientide kasutuses olevad kaitsmed oluliselt võimsamad. Puudub vajadus väiksemate kaitsmete järele, kuna arveldamine käib nagunii reaalse tarbimise alusel. WaveComis näiteks on kliendil kasutada mõlemal õlal 2 x 32  amp kaitsmed. See tähendab, et terve kapi peale on kasutusel neli eri kaitsmega toitelatti 2 erineva UPSi küljes. Kui nüüd serveri toiteplokk ühendada korraga nelja eri kaitsme taha, on tagatud mitmekordne liiasus. Seega võib kõik eelpoolmainitud hirmsad stsenaariumid unustada ja tagatud on oluliselt stabiilsem ja veakindel teenus.

 

Kuidas seadmete elektritarbimist mõõta?

Kuidas siis ikkagi teada saada kui suur on majutamist vajavate seadmete elektritarbimine amprites? Seadmete võimsus on ju tavaliselt ära toodud vattides (W).

Esmalt tuleks vältida laialdaselt levinud viga, kus lähtutakse seadme toiteploki nimiväärtusest. Nimelt ei ole nimiväärtust kunagi võimalik saavutada, sest selle saavutamisel lõpetaks seade lihtsalt töö. Elektrit enam ei ole, toiteplokk lõpetab töö. Nimiväärtus 1000W on mõeldud serverile juhul kui sinna lisada maksimaalselt protsessoreid, graafikaprotsessoreid, kõvakettaid ja mälu jne. Näitena võime ära tuua, et WaveComi võimsatel VMware GPU serveritel on toiteploki nimiväärtus 1200W. Reaalne tarbimine aga keskmiselt 290W.

Reaalse tarbimise saab kätte kõige lihtsamalt näiteks HPE ILO või Dell iDRAC liidesest. Veel nutikam on kasutada monitooringutarkvara, mis kogub info kõikidest serveritest kokku ja kuvab seda ühes kohas. Kommertssüsteemid annavad ka nn. agregeeritud raportid, mis on olnud näiteks seadmete grupi keskmine, maksimaalne ja minimaalne elektritarbimine. Tavaliselt on tulemus ära toodud vattides (W) või siis pigem kilovattides (kW).

Kes kasutab nutikaid toitelatte saab sama info kätte ka sealt. Olenevalt toitelatist näeb klient oma tarbimist, kas terve lati, või lausa ühe pesa kaupa.

Valides WaveComi teenuse, saate meie iseteeninduses ligipääsu kogu elektri tarbimist puudutavale infole. 

Lisaks võimaldavad meie nutikad toitelatid kõiki elektripesasid ükshaaval sisse ja välja lülitada. Tegemist on asendamatu funktsionaalsusega kui mõni seade lakkab vastamast ja ainus võimalus toimimise taastamiseks on seadme vooluvõrgust eemaldamine. Näiteks on ette tulnud juhtusid, kus toite välja ja sisse tagasi lülitamine on olnud ainsaks võimaluseks valesti seadistatud võrguseadmele ligipääsuks. 

 

Võrguteenuste tarbimine. Ühenduskiirus ja andmemahud.

Väga olulised faktorid teenusepakkuja valikul on ka võrguühenduse kiirus ja kuus edastatavate andmemahtude hinnastamine.

Algatuseks natuke jälle mõõtühikutest. Võrgupordi kiirust mõõdetakse megabittides (Mbit/s või Mb/s). See näitab kui palju andmeid on ühe sekundi jooksul võimalik läbi Teile eraldatud pordi liigutada. Need samad megabitid on siis esindatud nii serverikeskuses kui ka kodudesse pakutavate internetiühenduste juures. Kodudes on väga levinud ühenduskiirused nagu 20, 40, 100Mb/s. 

Ka osades serverikeskustes on siiani vaikimisi ühenduskiirusena kasutusel 100 Mb/s võrgupordid. 1 ja 10 gigabitised (Gb/s) pordid on juba olulise lisatasu eest. Kuna ka võrguliikluses nagu ka elektri tarbimises esineb piike, on 100Mb/s ühendus WaveComi hinnangul kaasaja andmemahtude juures tõsiseks pudelikaelaks. Seega pakume meie kas 1Gb/s, 10Gb/s või lausa 40Gb/s porte, kus saab mahus minna pordi nimiväärtuse juurde juhul kui seda peaks vaja minema. Klientidele, kel on olemas võimekus selle kasutamiseks, pakume ka dubleeritud porte, mis on ühendatud meie võrgu erinevate segmentidega. Selline BGP lahendus miksib kokku kahe eri interneti pakkuja võrgud. Seda võib võtta kui netiliikluse kõrgkäideldavust (High availability).

Lisaks võrgupordi läbilaske kiirusele on kasutusel ka mahuhinnastamine. Siin võib jälle tõmmata paralleele igapäevaeluga – täpsemalt mobiiltelefoni pakettidega. Mobiili internetiühenduse kiirus on meie analoogias nagu võrgupordi kiirus. Sarnaselt mobiilide mahupiirangutele, hinnastatake reeglina andmemahtusid ka serverikeskuses.

Mahuhinnastamine e. bandwidth on erinevatel teenusepakkujatel lahendatud eri viisidel. Laias laastus on võimalusi kolm.

Hinnastamine pordi nimiväärtuse alusel. Piiramata (unlimited) maht

Esmapilgul tundub see täiesti hea lahendus. Kes ei tahaks mahupiiranguteta ühendust? Tegelikkus on aga paraku nagu ikka väheke keerulisem. Kui teil näiteks on kasutada 100Mbit mahupiiranguta ühendus, tekivad teil tõsised probleemid juhul kui ajutiselt võrguliiklus ületab 100Mbit piiri. Piikide korral ei mahu lisaliiklus lihtsalt sellest võrgupordist läbi ja tekib andmekadu e. packet loss. Lahenduseks on oluliselt kallim 1Gbit ühendus, mis nüüd enamuse ajast seisab jõude. Seega maksate palju raha ühenduse eest, mida võibolla kunagi vaja ei lähe.

Piiramatu mahuga ühendused sobivad kõige paremini klientidele, kelle võrguliiklus on stabiilselt kõrge ja esineb vähe piike. Sellised ühendused on ka WaveComis saadaval 1Gb/s ja 10Gb/s kiirustega. 

Mahu hinnastamine (billing) terabaitides. Näiteks 10TB või 100 TB kuus. 

See lähenemine on sarnane mobiilipakettide andmemahuga. Et nüüd asjad liiga lihtsad ei oleks, väljendatakse andmemahtu mitte bittides vaid hoopis baitides. Erinevalt mobiilidest on siin lihtsalt andmemahud oluliselt suuremad ning neid mõõdetakse gigabaitide asemel terabaitides. Ühes suure „B“ tähega baidis on 8 väikese „b“ tähega bitti. Seega mahub 100Mb/s (megabitisest) võrgupordist maksimaalse koormuse puhul sekundis läbi kõigest 12.5MB (megabaiti).

WaveComi serverimajutuse teenusega tuleb vaikimis kaasa 10TB andmehatu. See tähendab, et kõigi serverite keskmine võrguliiklus kuus tohiks olla maksimaalselt 30 Mb/s. Kui teie keskmine võrguliiklus ületab selle piiri, saate väikse lisaarve ületatud terabaitide eest. Lisaarvel maksab 1 TB 4 eurot kuus. Kui tõstate oma commitmendi aga 20 TB peale, maksata iga TB eest 3 eurot kuus. Siin tulebki vaadata reaalse andmemahu pealt, kumb stsenaarium on teile otstarbekam.

Siinkohal tasub meenutada, et WaveCom ei piira võrgupordi kiirust 100Mb/s peale vaid annab kätte 1 või 10 Gb/s pordid. See tähendab, et teie teenuse kvaliteet ei kannata liikluse piikide ajal. Piigid on arveldamise küsimus ja ei mõjuta kuidagi teie klientide teenuse kasutust.

Siinkohal juhime tähelepanu tõsiasjale, et 95% klientidele on 10TB täiesti piisav.

Selline mahuhinnastus sobib kõige paremini väiksema võrguliiklusega klientidele

95th percentile, burstable billing

Selle esmapilgul võibolla natuke krüptilise ja eesti keelde raskesti tõlgitava väljendi taha peidab end kolmas mahuhinnastamise võimalus. Burstable arveldamine on andmemahu mõõtmise meetod, mis on võetud kasutusele võrguühenduse piikide tõttu. See võimaldab lühiajaliselt ületada kindlaksmääratud künnist (näiteks 1Gb/s unlimited burstable to 10Gb/s ),  ilma et peaksite maksma suuremate andmemahu eest. Enamik teenusepakkujaid kasutab andmekasutuse arvutamisel viieminutilist ajaakent ja 95% kasutust. Ehk et viis protsenti ajast võite kasutada kiiremat ühendust, aga ei pea selle eest tegelikult tasuma. Maksate selle ühenduse eest, mida kasutasite ülejäänud 95% ajast. 

Selle 95% maksustamine käib siis järgmiselt. Alustama peab mingist kindlast commitmendist. Näiteks 1Gb/s piiramatu mahuga 250 EUR/kuus. Iga ületatud megabitt maksab 0.3 EUR/kuus. Ehk et 2 Gb/s jõudes tuleks juba tasuda 300 eurot lisaks. Siinkohal tasuks aga hoopis suurendada commitment 2 Gb/s peale, kuna see maksab kokku ainult 500 EUR/kuus. 

See on ideaalne pakett suure võrguliiklusega klientidele, kel esineb ka piike. Lahendus võimaldab lühiajaliselt ületada teile ettenähtud andmemahte, tasumata selle eest sentigi. WaveComis on saadaval 1, 2, 4 Gb/s burtstable to 10 Gb/s andmemahu paketid.

IP aadresside hinnad

Üks faktor, millele võibolla esimese hooga alati ei mõeldagi, on IP aadresside hinnad. Kui aga vajate oma teenuse käitamiseks suuremat arvu IP aadresse, võivad siin eri teenusepakkujate hinnastamise vahel ilmneda suured käärid. 

WaveComi majutusteenuse juures anname teile 3 kasutatavat IP aadressi tasuta. Edasised IP aadressid on aga meie juures konkurentidega võrreldes kordades soodsamad.

DDoS rünnaku kaitse

Distributed Denial of Service või hajutatud teenuse tõkestamise rünnak seisneb sihtmärgi päringutega ülekoormamises nii, et see muutub ajutiselt kättesaamatuks. Väga oluline faktor teenusepakkuja valikul on DDoS rünnaku kaitse olemasolu või selle puudumine.

Korraliku kaitsemehhanismi puudumisel muutubki teie teenus kättesaamatuks. Lisaks sellele kulub ära väga suures ulatuses teile eraldatud andmemahust. Siinkohal tuleks meeles pidada, et rünnak ei pruugi olla isegi teie teenuse pihta. Kui keegi teine serverikeskuse või teenusepakkuja ise satuvad tugeva rünnaku ohvriks, mõjutab see korraliku DDoS kaitse puudumisel oluliselt ka teie teenust. Seetõttu peaks kindlasti valima teenusepakkuja, kes vastavat kaitset pakub.

Kui konkurentide juures on DDoS kaitse reeglina tasuline lisateenus (400-500 EUR/kuus), siis WaveComi majutusteenusesse on DDoS kaitse sisse ehitatud. Süsteemid jälgivad pidevalt võrku, tuvastades kiiresti võimalikud rünnakud ning reageerides neile kaasaegsete meetodite abil. Kui rünnak tuvastatakse, võetakse juhtimine üle, suunates pahatahtlik liiklus filtreerivatesse serveritesse või ruuteritesse, kus liiklus puhastatakse. Seejärel suunatakse puhas liiklus tagasi kliendi IP-aadressile.

Meie tasuta standardpakett pakub automaatset liikluse piiramist, blokeerib tuntud mahupõhiseid rünnakuid ja ICMP-pakette. See pakub 15 minutit tasuta hindamatut kaitset peale ründe tuvastamist.

Pakume ka kohandatavat Premium paketti, mis sobib kõigile, kes soovivad granulaarsemat kontrolli kaitsemeetmete üle. Sealhulgas kohandatud kaitsepoliitikaid, valge- ja musta nimekirja võimalusi ning Geo-IP-põhist filtreerimist, mis vastavad teie konkreetsetele vajadustele.

Täpsemalt saate WaveCom DDoS kaitse teenuse kohta lugeda siit: https://wavecom.ee/automaatne-ddos-kaitse-teenus

 

Kokkuvõtteks

Serverite majutamisel teenusepakkuja juures ning õige teenuse valikul on seega ohtrasti väljakutseid, kus parima valiku tegemisel tasub juhinduda kokkuvõtvalt järgmistest eelpoolräägitud aspektidest:

  • Milline on teenusepakkuja serverikeskuse tehnoloogia ja kvaliteet?
  • Kas on tagatud piisav liiasus andmekeskuse komponentides? 
  • Kas andmekeskus on piisaval tasemel sertifitseeritud e. vajalike sertifikaatide olemasolu?
  • Kuidas toimub elektri tarbimise hinnastamine?
  • Kui kiire võrgupordi külge seadmed ühendatakse ja kas kiirema ühenduse ees tuleb eraldi tasuda?
  • Kas see kiirus on teie andmemahtude juures piisav?
  • Kui palju andmemahtu on juba hinnas ja mil moel tuleb lisamahu eest juurde tasuda?
  • Palju maksavad IP aadressid?
  • Kas on olemas DDoS kaitse?

Informeeritud otsuse langetamiseks peaksite seega teadma oma serveripargi ühikuid, elektritarbimist ja võrguliikluse mahte. Selle info kaardistamisel ja parima serveripargi majutuslahenduse võimaliku valikul oleme WaveComi professionaalse meeskonnaga teile igati abiks. Omame aastast 2011 professionaalset kogemust serverikeskuste alal (sh nende projekteerimisel ja konsulteerimisel) ja klientide lahenduste majutamisel.

Kui teil tekkis lisaküsimusi või soovite konsultatsiooni, võtke meiega julgesti ühendust.

Klientide arvamused

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar