fbpx Blogi | WaveCom

Blogi

Blogi

VMware pilvevarunduse võrdlus

pilvevarundus

Pilvevarunduseks ja andmete replikeerimiseks on turul mitukümmend tarkvaralist lahendust. Kõigil on omad eripärad ja teenuse valikul tuleb eelkõige lähtuda ettevõtte spetsiifilistest vajadustest. Järgnevalt toome välja kolm WaveCom´i VMware vCloud platvormil töötavat lahendust.

Blogi

VMware Cloud Director parimad tavad ja kuidas endale mitte jalga tulistada

disaster cloud

Nelja aastase VMware Cloud pilveteenuste pakkumise kogemuse baasil oleme näinud mitmeid olukordi, kus  kliendi teenuse töö on olnud häiritud kliendipoolsest virtuaalmasina haldamise teadmatusest. Teadmatuse all mõtleme eelkõige parimate tavade puudulikku järgimist. Toome mitmed juhtumid üldistatud kujul nüüd siia blogipostitusse kokku, et oleks hea nii meelde tuletada, kui ka uusi teadmisi saada. Peamiseks kasuteguriks kliendile on eelkõige ülevaade parimatest tavadest ja suurematest vigadest, mida vältida VMware Cloud  platvormil.

Blogi

Veeam varukoopiate lahendus

veeam

Hetkel kasutusel olev Cloud Director Availability lahendus, mis pakub varukoopiate talletamiseks maksimaalseeks perioodiks kuni 1 aasta. Mõnikord on teatud andmeid vaja hoida alles aga kauem, ning selleks pakume klientidele kasutamiseks Veeam'i varukoopiate lahendust, kus varukoopiate talletamise ajaline piirang on limiteerimata.

Blogi

VMware Cloud Director Availability™ uuenes

VMware Cloud Director Availability™ 4.1 on nüüd saadaval.

VMware Cloud Director Availability™ 4.1 on nüüd saadaval lihtsustatud juurutusprotsessi, uute põnevate funktsioonide ja ümberkorraldatud kasutajaliidesega.

Blogi

VMware Cloud Director - 10 aastat

VMware Cloud Director

VMware vCloud Director tähistab 2020. aastal oma 10. sünnipäeva. Vaatame, kuidas VMware pilvehaldusplatvorm on arenenud, et pakkude klientidele mitmekülgseid võimalusi oma pilvekeskkonna halduseks.

Blogi

Millised on parima pilveteenuse väljakutsed tänasel päeval?

Ettevõtted kasutavad oma igapäevatöös andmete ja programmide hoiustamisel aina enam pilveteenust ning tänaseks on juba enam kui 80% arvutusvõimsusest pilves. Nendest ettevõtetest 75% rakendavad ka hübriidpilve strateegiat. See loob pilvest suurpärase kulude optimeerimise võimaluse, sest sisseostetud pilveteenuste kasutamisel on igakuised kulud prognoositavad.

Ettevõtted, kes on otsustanud pilveteenuseid kasutada, peavad kõige tähtsamaks pilve kasutuselevõtufaktoriks 66%-ga aja kokkuhoidu infrastruktuuri projektide loomiselt ja haldamiselt, mis aitab IT-meeskonnal luua efektiivsema töökeskkonna ja parandada teenuste kvaliteeti. Õige teenusepakkuja valikul on planeerimata seisakud välistatud. Keskkondade mahtude muutmise reaalajas ning turvalisuse ja infoturbestandardite vastavuse eest vastutab teenuse pakkuja.

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email