fbpx Millised on parima pilveteenuse väljakutsed tänasel päeval? | WaveCom

Millised on parima pilveteenuse väljakutsed tänasel päeval?

Ettevõtted kasutavad oma igapäevatöös andmete ja programmide hoiustamisel aina enam pilveteenust ning tänaseks on juba enam kui 80% arvutusvõimsusest pilves. Nendest ettevõtetest 75% rakendavad ka hübriidpilve strateegiat. See loob pilvest suurpärase kulude optimeerimise võimaluse, sest sisseostetud pilveteenuste kasutamisel on igakuised kulud prognoositavad.

Ettevõtted, kes on otsustanud pilveteenuseid kasutada, peavad kõige tähtsamaks pilve kasutuselevõtufaktoriks 66%-ga aja kokkuhoidu infrastruktuuri projektide loomiselt ja haldamiselt, mis aitab IT-meeskonnal luua efektiivsema töökeskkonna ja parandada teenuste kvaliteeti. Õige teenusepakkuja valikul on planeerimata seisakud välistatud. Keskkondade mahtude muutmise reaalajas ning turvalisuse ja infoturbestandardite vastavuse eest vastutab teenuse pakkuja.


Aga millist pilveteenust valida ning kuidas need erinevad hinnalt ja kasutajamugavuselt?

(VMware Cloud Director keskkond)

 

Tulenevalt pidevast innovatsioonist, teenuste läbipaistvusest, turvalisusest, prognoositavusest ning võimalusest skaleerida keskkondade mahtu kiirelt ja efektiivselt vastavalt äri nõudmistele reaalajas, on pilve- ja hübriidpilve lahenduste kasutuse trend jätkuval tõusuteel.

Kuni tänaseni on olnud paljude jaoks lihtne ja teadaolev teenusepakkuja valik kas Azure või Amazon Web Services (AWS). Mõlemad üle maailma tuntud suured pilveteenusepakkujad, aga oma panuse on muidugi andnud ka koroonaviirus, mis on pannud paljusid alternatiivide üle mõtlema. The Register kirjutas, et Microsofti Azure'i pilve kliendid Ühendkuningriigis kurdavad pilve läbilaskevõime probleemide üle ning Computer Weekly teatel sattus AWS tehnilistesse raskustesse. Kokkuvõttes pole aga globaalsete ettevõtete jaoks ajutised kapatsiteedi puudujäägid või teenusekatkestused ühes regioonis midagi hullu. Vajadusel on kompetentsi omavatel ettevõtetel võimalik suurendada oma serverimahte mujal, paigutades automatiseeritult töökoormusi mujale. Ent selleks peaks ettevõte omama eraldi IT-meeskonda või partnerit, kes arenduste ja probleemidega tegeleb. Mis oleks aga alternatiiv infratiimi palkamisele, kui teie ettevõte ei ole nii võimas ning te ei ole huvitatud tegelemast IT-probleemidega? Kindlasti on tänane olukord tinginud ka vajaduse üle vaadata teenuste maksumuse eelarved.

Alternatiiv oleks paigutada oma andmed ja programmid osaliselt või täielikult regionaalse teenusepakkuja juurde, kelle võimekus tagab kõrgkäideldava lahenduse. Globaalsetes pilvedes asuv majutus nõuab klientidelt paratamatult meeskonda või partnerit, kes käideldavuse üles ehitaks ja seda haldaks. Meie oleme läinud teist teed: VMware vCloud pilvelahendus võimaldab kliendil tegeleda oma põhitegevusega ja hallata teenuseid, jättes käideldavuse ja infoturbe standardite vastavuse küsimused meile.

VMware vCloud versus Azure ja AWS

WaveCom-i pakutav VMware vCloud on pilveteenuste operaatoritele loodud ökosüsteem, mis pakub valideeritud teenuseid läbi 4000 operaatori 100s riigis ning katab enamiku ettevõtete vajadustest nagu IaaS, Hybrid Cloud, Horizon Daas, DRaaS ja Managed Services.

Võrreldes eelnimetatut MS Azure platvormiga on viimase fookus Microsofti toodetel. Enamiku globaalsete pilveteenuste pakkujate puhul on kitsaskohaks teenuste vähene läbiräägitavus, kasin SLA ja teenuseplatformi lukustus. Samal ajal kui VMware eelisteks on ülim paindlikkus ning lihtsus ja põhinemine VMware platvormil, mida kliendid juba on harjunud aastaid kasutama. Klient saab vajadusel iga kell võtta enda VMware virtuaalmasinad ja viia need probleemideta üle teise VMware keskkonda või operaatori juurde. AWS-ga on VMware ühtaegu nii partner kui ka konkurent, ent kui AWS pakub usaldusväärseid ja odavaid pilveandmetöötluseid kasutamise mahu põhimõttel, siis VMware pakub partnerluses AWS-i andmekeskustega VMware platvormil terviklikku tarkvaralist hübriidset andmekeskust. Muidugi on VMware AWS-l ja ka teistel globalsetel pilveteenustel juures korralik hinnasilt ja keeruline hinnastus. Samuti on tehniliseks kitsaskohaks kaugem asukoht ja seetõttu oluliselt kõrgem latents kui regionaalsel teenusel. Lisaks sellele pole globaalsete platvormide puhul kliendil kellegagi klienditoes oma teenuse probleemidest rääkida ja arutada. WaveComi võtmekliendid suhtlevad eksperdiga reaalajas ja päringutele vastatakse keskmiselt 30 minuti jooksul.

Reaalsuses ei ole ühegi teenusepakkuja teenus teistega ei tehniliselt spetsifikatsioonilt ega ka hinnastamiselt ühesugune. Pilveteenuse valikul tuleb osata oma kulusid eelarvestada, sest kodutööd tegemata ja süvenemata võivad valitud pakkuja teenused pikema aja jooksul kulukaks osutuda. Näiteks kui varjatud kuluna hinnastatakse andmeside liikluse või muu komponendi mahtu. Samuti tuleb reaalselt kaaluda renditava serveri ning enda serverisüsteemi loomise plusse ja miinuseid.

VMware vCloud päästab ettevõtte enda keskkonna loomisest. Kui teil on vaja vaid mõnda serverit luua, kuid kvaliteedile on tavapärasest suuremad nõudmised, siis meie kaudu maksate VMware’i keskkonna eest alates 100 eurot, samal ajal kui ise taristut arendades tuleb samaväärse tehnoloogia ja kvaliteediga keskkonna hinnaks vähemalt 30 000 eurot. Ettevõtete vajadused on erinevad. Osa rahuldub ka soodsa hinnaga hariliku virtuaalse privaatserveriga, kuid soovides kiiret, stabiilset, turvalist, kõrgkäideldavat ja nutikat lahendust, tuleks valida VMware vCloudi platvorm.

Pilveteenuse juures on oluline tehniline võimekus, ülim turvalisus ja kiire reageerimine.

Kui otsite globaalsetele teenusepakkujatele alternatiivi ja teil on vaja paindlikku, töökindlat ja kõrgkäideldavat andmekeskuse lahendust ning puudub soov soetada või hallata oma serveritaristut, on mõistlik paigutada oma andmed WaveComi piiramatute ressurssidega avalikku VMware vCloud pilve. Seal saab luua täpselt vajadustele vastava ajakohase lahenduse – alates ühest virtuaalmasinast kuni suurettevõtte keerulise IT-taristuni, mis on hajutatud erinevates andmekeskustes.

WaveCom-is pakume tippkvaliteedi juures konkurentsivõimelist hinda, kusjuures kliente ei sunnita sõlmima pikaajaliselt fikseeritud kohustustega lepingut. Sarnaselt globaalsete pilveteenustega saab serverite või teenuste ressursse suurendada või vähendada mugavalt ja operatiivselt. Meie kauakestvate erilahenduste kasutuskulu väheneb kliendi jaoks ajas ja ühtlasi suureneb regulaarselt teenuste tehniline võimekus. Väga lihtsalt saab olemasolevaid ja tulevasi töökoormusi sujuvalt teisaldada avalikku pilve ning tagasi. Seda kõike saab teha klient lihtsalt teha ise, ühendades võrgud NSX edge gateway abil ja edasi sünkroniseerides masinad vCloud Availability replikeerimislahendusega. Vajadusel aitab meie tehniline tiim migratsiooni protseduuridega tasuta.

Pilves asuvad ettevõtte andmed peavad olema iga kell kättesaadavad, varundatud, arhiveeritud ning hetkega taastatavad. WaveCom-i avaliku pilve teenusel ei esine pilve töös katkestusi ka vSphere host serverite hooldamise ja uuendamise ajal. Hoolduse ajal liiguvad virtuaalmasinad VMware vMotion lahenduse abil automaatselt teisele serverile, ilma et operatsioonisüsteem sellest teaks või toimuks teenustes märgatavat viidet. Üksikut serverit või siis tervet seadmekappi hõlmava rikke puhul käivitatakse virtuaalmasinad koheselt klastri teistes serverites ilma vähimagi andmekaota. Klientide andmed on hajutatud ja neid hoitakse väga paljudes ja erinevates asukohtades paiknevates „enterprise grade“andmeladudes.

Andmeid varundatakse VMware replikeerimise tehnoloogia abil pidevalt. vCloud Availability spetsiaalne funktsionaalsus võimaldab näiteks kliendil ise paari nupuvajutusega kurikaelade tarkvararünnaku puhul niinimetatud tagasikerimisnupu abil tuua varundatud andmed tagasi ajahetkesse, kui need polnud veel lunarahanõudjate krüptoviirusega nakatunud. Ka enne ebaõnnestunud tarkvarauuendust tehtud olukorra taastab nutikas „Snapshot”. vCloud võimas API lubab automatiseerida haldustegevused. vCloud API tugi on populaarsel Terraform.io automatiseerimislahendusel. Mitme erineva keskkonna samaaegse haldusel tuleb appi Multisite. NSX sisseehitatud nutikas vertikaalne tulemüür kaitseb väliste ohtude eest ja horisontaalne tulemüür piirab sisese liikluse. NSX turvalisuse platvorm ühendab võrgu- ja turbefunktsioonid võimaldades luua zero trust mudeli L2 või routed mikrosegmenteeritud võrke. Cross vDC võimaldab lihtsalt luua tarkvaraliselt segmenteeritud võrgulahendusi virtualiseerimise tasandil läbi erinevate andmekeskuste.

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email