2022 kokkuvõte

2022. aasta on läbi käidud ja toome järgnevalt välja märkimisväärsed saavutused ning verstapostid. Aasta oli tormiline ja ei jäänud ka WaveCom´i tegevus puutumata Eesti majandust ja inimesi raputanud sündmustest. Eelkõige suunasime terve aasta jooksul kollektiivselt energia pilveteenuste arendusse ja see näitas ka positiivseid tulemusi. Uuenes põhjalikult meie tiim. Lisandus juurde kõrge kvalifitseeringu ja sertifitseeritusega spetsialiste. Võtsime oma innovaatilises andmekeskuses ja pilveplatvormil kasutusele järgmise põlvkonna riist- ja tarkvara, täiendavaid uusi lahendusi ning funktsionaalsusi, et tõsta teenuste kvaliteeti ja käideldavust.

kaar
2022

2022. aasta numbrites

Hoolimata Ukraina sõjast tulenevalt Venemaa klientide ära kukkumisest, kasvas WaveCom´i käive võrreldes 2021. aastaga 30%. ISO 27001 infoturbe sertifikaati uuendasime neljandat aastat järjest. Tehniline meeskond sai koolitusi kokku ~1300 tunni jagu ja hetkel omab kollektiiv 10 VCP - VMware Certified Proffessional, 2 VCAP - VMware Certified Advanced Proffessional ja VCIX - VMware Certified Implementation Expert sertifikaate, mis teeb meist ühe enim sertifitseeritud VMware tiimi Eestis. WaveCom´i konkurentsivõimet tööturul näitab ka telekomisektori palgamaksjate 2022. aasta edetabelis 5. koht.

 

Suuremad riistvara täiustused:

Kõik VMware Cloud ja veebimajutuse teenused paiknevad nüüd HPE Synergy platvormil. HPE Synergy toob ühe integreeritud haldusplatvormi alla järgmise põlvkonna arvutusvõimsused, mitmesugused salvestusvõimalused ja tulevikukindlad võrguühendused, et pakkuda äri- ja ajakriitilistele teenustele veelgi paremat töökindlust. Tarkvarapõhise intelligentsusega HPE Synergy kasutab automatiseerimist, et vähendada igapäevaste toimingute keerukust ja aja kulu, suurendades seeläbi tootlikkust ja vähendades kulusid. Üleminekuga uuemale tehnoloogiale on paranenud oluliselt kõrgkäideldavus, efektiivsus haldusel ning elektri ja jahutuse kasutus.

2022. jaanuaris vahetati senised SAS SSD andmehoidlad välja neljanda generatsiooni PCIe NVMe SSD andmehoidlate vastu. NVMe tehnoloogia võtsime kasutusele selleks, et paremini ära kasutada mikrosekundilist latentsust, mis võimaldab pakkuda äri- ja ajakriitilistele teenustele veelgi paremat latentsust. Uute andmehoidlate testimine näitas, et lühiajaline kiirlugemine on 8000 MB/s ja kestev ühtlane kiirus on 4000 MB/s. Andmehoidla IOPS võimekus on alates 500 000, olenevalt ketaste mahust. 

Tipptasemel Cisco ASR 9902 ruuterite soetamine, et 2023.aastal viia lõpuni võrguteenuste üle minek 100GE kiirustele. Tippklassi Cisco ruuter pakub väärtust eelkõige andmete liikluse kiiruse ja turvalisuse näol võrgus, mis on mitmekordne võrreldes madalama astme seeriatega. ASR 9902 puhul on andmete marsuutimise mahud kuni 1,6 terabaiti sekundis. Ruuteril on kaks Route protsessorit ehk ühe riknemisel võtab töö üle teine. Dubleeritud on ka võrgupordid. Kokku on ühel ruuteril 8X40/100 ja lisaks 25/10 GE pordid. Loomulikult on dubleeringus ka toiteplokid ja jahutus.

 

Uuendused VMware Cloud platvormil, millest on saanud meie põhiteenus:

VMware Tanzu Kubernetes Grid kõrgkäideldavad klastrid teenusena koos võrgu automatiseeringuga NSX-T baasil ja läbi App Launchpad kiire Kubernetese app-de provisioneerimise. Tanzu võimaldab mikroarhitektuuril paiknevaid töökoormusi ja infrastruktuuri hõlpsalt paigaldada ning seda hallata oluliselt kuluefektiivsemalt kui native Kubernetesega. Tanzu abil saab planeerida, ehitada ja hallata pilvepõhiseid konteinerrakendusi avalikes, privaatsetes või hübriidsetes pilvekeskkondades ning neid omavahel siduda. Lahendus on modulaarne, skaleeritav ja kiire. Arendajad ja kasutajad ei pea tundma Kubernetese klastrite haldustoiminguid, vaid saavad keskenduvad aplikatsioonidele ning sisule.

Cloud Director uusim versioon 10.4.1 täiendatud funktsionaalsusega. Juurde on tulnud läbipaistvad koormusjaoturid, kaotamaks erineva põlvkonna NSX-V ja NSX-T võrgu virtualiseerimis platvormide halduse erisused. Läbi visaardi saab luua vApp-e templiidist. Lisaturvalisuse ja funktsionaalsustega UEFI Secure Boot (Unified Extensible Firmware Interface) põhised virtuaalmasinad, mis vahetas välja BIOS püsivara. Auto scaling võimaldab vastavalt liikluse mahu muutusele automaatselt tekitada juurde kui ka vähendada virtuaalmasinate arvu virtuaalses andmekeskuses. Tanzu Kubernetes tugi ja palju muudki.

Cloud Director Availability uusim versioon 4.5 täiendatud funktsionaalsusega. Nüüd saab replikatsiooni sätteid eelnevalt määrata kiirendades replikatsioonide reaalset ajakulu. Erinevate virtuaalsete andmekeskuste ülene replikeerimine on muutunud kergemini seadistatavaks, kuna juurde on tulnud Virtual Data Centre Group funktsionaalsus. Protsesside taastamiseks saab määrata korraga rohkem kui ühe RPO reegli. Maksimaalset on võimalik kasutada kuni viit erinevat RPO parameetrit ühe taastamisprotsessi üles ehitamisel ja kõige väiksem RPO aste on 1 minut. Saab prioritiseerida ja järjestada virtuaalmasinate ja vApp´de replikatsioonide täitmissätted ning palju muudki.

App Launchpad 2.1.2 loob klientidele kiire VMware Cloud Marketplace app-de kasutuselevõtu. App Launchpad on suunatud pilveteenuste tarbijatele, eelkõige arendjatatele, kes keskenduvad vähem pilve keerukusele ja rohkem rakendustele. App Launchpad´is saavad arendajad käivitada aplikatsioone kõigest mõne sekundiga. Kõik tuntud aplikatsioonid nagu Lamp, Ngingx, Tomcat, Node.js, Grafana, Jenkins, RabbitMQ, Cassandra, GitHub, erinevad SQL serverid jne. Lisaks ka palju muid arendajate tööriistu erinevate CMS, CRM ja e-poodide näol.

NSX-T 3.2 võrgu virtualiseerimise ja turvalisuse platvorm. Läbi Cloud Dircetor´i saavad kliendid hallata oma pilveteenuseid ja kasutada ka kõiki NSX pakutavaid funktsionaalsusi. Kliendil on võimalik teha endale routed või isoleeritud võrke ning defineerida vApp alamvõrke ja pääsupunkte (gateway), mis on horisontaalselt kaitstud distributed firewall’iga. Edge või vApp gateway sisaldab tulemüüri, NAT(SNAT, DNAT), IPSEC, L2 VPN, load balancer´i ja palju muud. Uue NSX-T lahendusega tekib võimekus kasutada Routed ja Isolated võrke pilveteenuste saitide üleselt. See võimaldab ühte virtualiseeritud võrku (nii routed, kui isolated) kasutada mitmes erinevas füüsilises andmekeskuses, tagades nii teenuste ja rakenduste kõrgema käideldavuse.

VEEAM varundusplatvormi uuenemine, millega WaveCom on nüüd ka VEEAM SILVER PARTNER staatusega teenusepakkuja. Kogu klientide varundus on viidud eraldiseisvate 40Gbit/s ühendusega füüsiliste serverite peale, kus on kasutusel kiiremad ja suuremad SSD andmehoidlad. Lisaks sekundaarete koopiate tegemise võimekus. Kõik eelnimetatud tähendab varunduste käideldavuse kiiruse veelgi paremat taset. 

 

Uuendused veebimajutuse teenuses:

PHP X-Ray monitooring. PHP X-Ray tööpõhimõte on veebilehe kiiruse monitooring kui ka aeglase koodi tuvastamine. PHP X-Ray veebilehe raport annab ülevaate kõige rohkem aega kulutavamatest PHP-funktsioonidest, andmebaasi päringutest, loodud HTTP-päringutest kui ka WordPressi pluginatest. Selle info põhjal saab teha järeldusi põhjustest, miks leht avaneb aeglaselt.

AccelerateWP optimiseering veebilehe käideldavuse kiirendamiseks. AccelerateWP tööpõhimõte on pakkuda asjakohaseid optimeeringuid lehe kiireks tööks ja soovitusi koostöös PHP X-Ray lahendusega. AccelerateWP saab paigaldada ainult aeglastele veebilehtedele. Kui tegu on kiire veebilehega, siis cPanel ei paku oma keskkonnas AccelerateWP mooduli paigaldamise võimalust. Antud mooduli abil puhverdatakse enimkülastatud ja aeglasemad lehed, et neid väiksema jõudluse ja vaevaga klientidele esitleda. Puhversüsteemi abil on võimalik tuua veebilehe näiline kiirus kümnetesse millisekunditesse, sobides ideaalselt veebilehele, kus suurem osa sisust on staatiline ning vähemuutuv.

WordPress Toolkit haldusliides. WordPress Toolkit on on järgmine tase oma WordPress veebilehtede haldamisel läbi cPanel´i, olles funktsiooniderohke haldusliides, mis võimaldab kõigil WordPress´i veebisaite installida, konfigureerida ja hallata. WordPress Toolkit Deluxe koos selliste tööriistadega nagu Cloning ja Smart Updates on nüüd lisatud cPanel´sse.

Imunify360 andmebaasi skanner. Nüüd on pahavara andmebaasi skanner (Malware Database Scanner) integreeritud olemasolevasse pahavaraskannerisse (Malware Scanner) ja pakub lahendust keerukate andmebaasi nakkuste parandamiseks.

 

Vaatame ka aastasse 2023, kus plaanime pilveteenuses kasutusele võtta järgmise põlvkonna lahendusi:

Q1

  • VMware pilveteenusega integreeritud kiire ja kõrgkäideldav S3 teenus (S3 browser, Tanzu Kubernetes tugi, templiitide ja ISO failide kataloogid)
  • VMware pilveteenusega integreeritud kõrgkäideldavad SQL ja MQ teenused - VMware Data services
  • DDOS ja teiste küberrünnete kaitse kõikidele teenustele
  • 100GE ja 40GE uued välisühendused uutesse ruuteritesse. Planeeritud maht kokku 380GB
  • NSX4.x võrgu virtualiseerimise ja truvalisuse platvorm

Q2-3

  • ISO 27017 pilveteenuste turvalisuse standard
  • vSphere 8.x

Klientide arvamused

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar